Greek English German

Βιογραφικό

Μυλωνόπουλος
ΧΡΙΣΤΟΣ Χ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 1977 αποφοίτησε πρώτος από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τα έτη 1977-1980 με υποτροφία του DAAD εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Saarbrücken, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Eduard Martin ως η καλύτερη διατριβή της χρονιάς. Από το 1985 μέχρι το 1987 εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου και με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Alexander-von-Humboldt-Stiftung, ενώ το 1990 στο Ινστιτούτο Max-Planck διεθνούς και αλλοδαπού ποινικού δικαίου στο Freiburg. Το 1991 εκλέχτηκε αναπληρωτής καθηγητής και το 1996 καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 2012 εκλέχτηκε μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (Salzburg). Κατά τα έτη 1992, 1993, 1994 και 1995 δίδαξε διεθνές και κοινοτικό ποινικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου ως επισκέπτης καθηγητής (μαθήματα εμβάθυνσης) μετά από πρόσκληση του καθηγητή Claus Roxin, ενώ το 2008 οργάνωσε από κοινού με τον καθηγητή U. Neumann Ανώτερο Σεμινάριο ποινικού δικαίου και γενικής θεωρίας του δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης. Eχει δώσει διαλέξεις μετά από πρόσκληση, στα Πανεπιστήμια του Μονάχου, της Φραγκφούρτης (2 φορές), της Κωνσταντινούπολης (δύο φορές) και του Σαλέρνο, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, στο Κολλέγιο Ποινικού Δικαίου του Beijing University (Πεκίνο), στο Renmin University του Πεκίνου, στο Ινστιτούτο Max Planck Διεθνούς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου του Freiburg, στην Σχολή Δικαστών της Βουδαπέστης, στη Διεθνή Ακαδημία του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς στο Laxemburg της Βιέννης κλπ. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί, πέραν της ελληνικής, στην γερμανική γαλλική και αγγλική γλώσσα, ενώ έχουν μεταφραστεί στα ιαπωνικά, κινεζικά, ιταλικά και τουρκικά. Εισήγαγε τη διδασκαλία του διεθνούς ποινικού δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών από το 1987 και συνέγραψε σχετικό εγχειρίδιο.

Κατά τα έτη 2007-2014 δίδαξε στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Διετέλεσε πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον νέο ποινικό κώδικα (από το Σεπτ. 2008 μέχρι το 2009 οπότε και παραιτήθηκε) και Μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Έχει λάβει μέρος σε πολλές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές (ως πρόεδρος ή μέλος) καθώς και της Ομάδας Εργασίας των (τότε) Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που επεξεργάστηκε τη Σύμβαση PiF για την ποινική προστασία των κοινοτικών εννόμων αγαθών. Εχει συμμετάσχει κατ’ επανάληψη σε διεθνή συνέδρια ποινικού δικαίου, όπως της AIDP και της Διεθνούς Εταιρίας Συγκριτικού Δικαίου και έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν τη χώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Είναι Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για την απονομή του Bραβείου Sigrist (Βερνη), Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων και δικηγόρος Αθηνών από το 1981. Έχει γράψει 9 μονογραφίες και διδακτικά έργα και 65 αυτοτελείς μελέτες.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Ι. Μονογραφίες και διδακτικά έργα
 1. Über das Verhältnis von Handlungs- und Erfolgsunwert im Strafrecht (Karl-Heymanns Verlag), Köln 1982, σελ.145
 2. Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, Αθήνα 1984,σελ. 400
 3. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ποινικό δίκαιο, Αθήνα 1989
 4. Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, α΄εκδ. 1987, β΄ έκδ. Αθήνα 1993,σελ. 310
 5. Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου, Αθήνα 1997, σελ.220
 6. Komparative und Dispositionsbegriffe im Strafrecht (Lang), Frankfurt 1998, σελ. 184
 7. Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό μέρος: Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και περιουσίας, α΄εκδ. 2001, β΄έκδ. 2006, σελ. 810.
 8. Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό μέρος: Τα εγκλήματα περί τα υπομνήματα, Αθήνα 2005, σελ. 210.
 9. Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, τ. Ι, σελ. 715, 2007, τ. ΙΙ, Αθήνα 2008, σελ. 402.
ΙΙ. Μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά
Α. Σε διεθνή έντυπα
 1. Strafrechtsdogmatik in Europa nach dem Vertrag von Lissabon – Zur materiellen Legitimation des Europäischen Strafrechts, ZStW 123 (2011), S. 633 ff.
 2. Die „Vernunft des rechtstreuen Bürgers“ als Freiwilligkeitskriterium beim Rücktritt vom unbeendeten Versuch, σε: Imme Roxin Festschr. 2012, S. ff.
 3. Versuchsbeginn und Mittäterschaft, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht 2011, S. 462 ff.
 4. Telekommunikationsüberwachung nach Griechischem Strafrecht, Fasikül 2010, σελ.. 13 επ. ( στα γερμανικά και σε τουρκική μετάφραση)
 5. Corporate Criminal Liability and Greek Law, Revue Hellénique de Droit International 2010, p. 471 ccp.
 6. Internationalisierung des Strafrechts und Strafrechtsdogmatik. Legitimationsdefizit und Anarchie als Hauptcharakteristika der Strafrechtsnormen mit internationalem Einschlag, ZStW 121 (2009) Heft 1, S. 68 ff.
 7. Die Endgültigkeit der Enteignung als Merkmal des Unterschlagungstatbestandes, Versuch einer dispositionellen Erklärung, Festschrift für Claus Roxin, WG 2001 S. 918 ff
 8. Τhe Greek Criminal Procedure, in : Wingaert (ed.) Criminal procedure systems in the European Community p. 163 επ.
 9. Dogmatische Grunderfordernisse eines Allgemeinen Teils aus griechischer Sicht, Schriften zum Strafrecht, Heft 129 (2001), Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften?, Tagungsbeiträge eines Symposiums der Alexander von Humbolt-Stiftung, Bonn-Bad Godesberg, veranstaltet vom 1. Bis 5. Oktober 2000 in Bamberg, S. 174 ff
 10. Computer-related crimes in Greece, Substantive Law Aspects, Extrait de la REVUE HELLENIQUE DE DROIT INTERNATIONAL, 44ème et 39ème année (1991), p. 121 ccp
 11. Das Verhältnis von Vorsatz und Fahrlässigkeit und der Grundsatz in dubio pro reo, Eine strafrechtlich-rechtstheoretische Untersuchung,, ZStW 99 (1987) Heft 4, S. 685 ff.
 12. L’ influence du droit communautaire sur le droit penal Grec, La protection Juridique des intérêts financiers de la communauté, p. 251 et seq.
 13. Die „Vernunft des rechtstreuen Bürgers“ als Freiwilligkeitskriterium beim Rücktritt vom unbeendeten Versuch, σε: Imme Roxin Festschr. 2012, σελ. 165.
 14. Vorsatz als Dispositionsbegriff, σε: Frisch Festschr. 2013, σελ. 349
 15. Zur Strafbarkeit der Leugnung historischer Tatsachen, σε: Kühl -Festschr. 2014, σελ. 551
 16. Hans-Heinrich Jescheck und die griechische Strafrechtswissenschaft
 17. Zur Möglichkeit einer theoretischen Begründung des plea bargaining, σε: Kühne – Festschr. 2013, σελ. 259.
 18. Versuchsbeginn und Mittäterschaft, GA 2011 σελ. 406 επ.
 19. Contemporary Problems of International Criminal Law,
 20. Beginning of Attempt and Complicity, 
 
Β. Στην ελληνική γλώσσα

 1. Εφαρμόζεται η αρχή ne bis in idem όταν η ποινική δίωξη έχει παύσει στην Ο.Δ. της Γερμανίας με βούλευμα του δικαστηρίου σύμφωνα με την § 153 II γερμΚΠΔ; ΠοινΧρον. 2012, τ. 2
 2. Το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας – Η ουσιαστική νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου και η σημασία της ποινικής δογματικής για τη διαμόρφωσή του, Ποινικά Χρονικά 2011, σελ. 1 επ.
 3. Κοινοτικό Ποινικό Δίκαιο και Γενικές Αρχές του Κοινοτικού Δικαίου, Ποινικά Χρονικά 2011, σελ. 1 επ.
 4. Η «ικανοποίηση του παθόντος» και η «ποινική συνδιαλλαγή» στο Ν. 3904/2010, Ποινική Δικαιοσύνη 2011, σελ. 53 επ.
 5. Διάρκεια κράτησης επί σκοπώ εκδόσεως – Έλεγχος αυτής και αρμόδιο δικαστήριο, Ποινικά Χρονικά 2010, σελ. 503 επ.
 6. «Περί του προβλήματος των υποκειμενικών στοιχείων της δικαιολογήσεως», ΠοινΧρ ΚΗ’ (1978), σελ. 561-578.
 7. «Το πρόβλημα της συνυπαιτιότητας του θύματος στην απάτη», Μνήμη Ν. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 1986, σελ. 141-188.
 8. «Ο τόπος τέλεσης του εγκλήματος (άρθρ. 16 ΠΚ) από πλευράς διεθνούς ποινικού δικαίου», ΝοΒ 1988, σελ. 285-303.
 9. «Η ποινική προστασία του λογισμικού κατά το ελληνικό δίκαιο», ΠοινΧρ ΛΗ’ (1988), σελ. 3-27.
 10. «Γεγονότα και προσωπικές κρίσεις ως αντικείμενα της μαρτυρικής κατάθεσης στην ποινική δίκη», ΠοινΧρ ΛΘ’ (1989), σελ. 673-694.
 11. «Η υπεξαίρεση ως συντιμωρητή ύστερη πράξη», ΠοινΧρ ΛΘ’ (1989), σελ. 284-294.
 12. «Η δυνατότητα παραγωγής εννόμων συνεπειών ως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης της νόθευσης εγγράφου» (Με αφορμή την ΑΠ 1072/1988 ΝοΒ 36(1988), σ. 1265), ΠοινΧρ ΛΘ’ (1989) σελ. 268-270.
 13. «Ο τόπος χρήσης του πλαστού από τον πλαστογράφο ως τόπος τέλεσης της πλαστογραφίας (άρθρ. 216 παρ.1ΠΚ)» (Με αφορμή το υπ’ αρ. 128/88 βούλευμα του ΕφΠατρών ΠοινΧρον ΛΗ 546), ΠοινΧρ Μ’ (1990), σελ. 241-245.
 14. «Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό ποινικό δίκαιο», Υπερ 1991, σελ. 1061-1077.
 15. «Κλοπή και απάτη διωκόμενες κατ’ έγκληση κατά τα άρ. 378 εδ. γ’ περ. β’ και 393 ΠΚ», Ιδιωτική γνωμοδότηση – ΠοινΧρ ΜΑ’ (1991) σελ. 1311-1317.
 16. Υπόθεση παραπομπής του Πρύτανη του Μετσοβίου Πολυτεχνείου», Ιδιωτική Γνωμοδότηση – Υπερ 1992, σελ. 439-442.
 17. «Διαθετικές έννοιες και Ποινικό Δίκαιο», Υπερ 1993, σελ. 243-265.
 18. «Η αρχή της ειδικότητας στην έκδοση», ΠοινΧρ ΜΓ’ (1993), σελ. 117-125.
 19. «Γλωσσικό νόημα» του ποινικού κανόνα και «αληθής βούληση» του ιστορικού νομοθέτη. Η περίπτωση του άρθρου 263Α ΠΚ, ΠοινΧρ ΜΓ’ (1993), σελ. 353-359.
 20. «Η συμβολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου στην προστασία του περιβάλλοντος», Νόμος και Φύση, εξαμηνιαία επιθεώρηση περιβαλλοντικού δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 1995, σελ. 423-434.
 21. «Η συμβολή της θεωρίας των αποφάσεων στον υπολογισμό της περιουσιακής βλάβης της απιστίας», ΠοινΧρ ΜΔ’ (1994), σελ. 705-718.
 22. «Η αιτιολόγηση της αθωωτικής απόφασης και του απαλλακτικού βουλεύματος», ΠοινΧρ ΜΔ’ (1994), σελ. 433-439.
 23. «Αλλοδαπή ποινική απόφαση και “ne bis in idem”», ΠοινΧρ ΜΣΤ’ (1996), σελ. 727-731).
 24. «Ληστεία κατά του Δημοσίου και απάτη με παράλειψη. H πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου στα εγκλήματα κατά περιουσιακών εννόμων αγαθών (ΑΠ 223/1996 και 208/1996)», ΠοινΧρ ΜΖ’ (1997), σελ. 1105-1115.
 25. «Σύμβαση T.I.R. και απόπειρα λαθρεμπορίας», Ποινικό Δίκαιο – Ελευθερία – Κράτος Δικαίου, Τιμητικός Τόμος για τον Γ. Α. Μαγκάκη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999, σελ. 361-370.
 26. «Η αρχή ne bis in idem και το άρθρ. 14 παρ. 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα», ΠοινΛογ 2001, σελ. 1157-1169.
 27. Η «Η πράξη, παράλειψη ή ανοχή» ως στοιχείο της εκβίασης, ΠοινΛογ 2001, σελ. 240-257.
 28. «Ο εφαρμοστής του ποινικού δικαίου μπροστά στη σύγχρονη νομική πραγματικότητα», ΠοινΛογ 2001, σελ. 805-808.
 29. «Ο Ποινικός Κώδικας ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον. Απολογισμός και Προοπτικές», ΠοινΛογ 2002, σελ. 5-10.
 30. «Η σύμβαση έκδοσης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης», ΠοινΛογ 2003, σελ. 1341-1343.
 31. «Ενδεχόμενος Δόλος και Fuzzy Logic», ΠοινΛογ 2003, σελ. 451-465.
 32. «Η αμφισβήτηση των ατομικών δικαιωμάτων στο νέο διεθνές περιβάλλον», ΝοΒ 2004, σελ. 769-772.
 33. «Η Κοινοτική Απάτη», ΠοινΛογ 2004, σελ. 7-17.
 34. «Ποινικό δόγμα και διεθνοποίηση της ποινικής δικαιοσύνης – Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση;», ΠοινΧρ ΝΔ’ (2004), σελ. 865-869.
 35. «Καταχρηστική αίτηση έκδοσης και ne bis in idem», ΠοινΧρ ΝΔ’ (2004), σελ. 1-4.
 36. «Απόπειρα κατά συναυτουργία», Ποινικές Επιστήμες Θεωρία και Πράξη, Προσφορά Τιμής στην Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα, σελ. 385-408.
 37. Έκθεση επί του Σχεδίου Νόμου (Ν. 2331/1995) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις» σελ. 227-235.
 38. Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου (Ν. 2408/1996) «Τροποποίηση διατάξεων του ποινικού κώδικα βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις», σελ. 419-438.
 39. Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις», σελ. 1-10.
 40. «Ο ν. 2928/2001 για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων», ΠοινΛογ 2001, σεκ. 793-795.
 41. «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης», ΠοινΛογ 2003, σελ. 2259-2260.
 42. «Μνήμη Χρίστου Μπάκα», ΠοινΛογ 2002, σελ. 2171-2172.
 43. «Θεωρία, Πράξη και Δεοντολογία», ΠοινΛογ 2002, σελ. 431-432.
Σχολιασμός ποινικών αποφάσεων
 1. Ελληνική Δικαιοσύνη 1988, σελ. 1000-1001.
 2. Ελληνική Δικαιοσύνη 1988, σελ. 1007-1008.
 3. Ελληνική Δικαιοσύνη 1989, σελ. 1493-1495.
 4. Ελληνική Δικαιοσύνη 1988, σελ. 798.
 5. ΠοινΛογ 2001, σελ. 40-44.
 6. ΠοινΧρ ΜΒ’ (1992), σελ. 1005-1006.
 7. ΠοινΧρ ΜΣΤ’ (1996), σελ. 408-410.
 8. ΠοινΧρ ΜΑ’ (1991), σελ. 567-570.